Praca własna to najważniejszy czas każdego dnia. Jest to czas, kiedy Dziecko może korzystać z materiału rozwojowego Montessori przygotowanego w otoczeniu.

  • Materiał odpowiada naturalnej potrzebie Dziecka poznawania świata, rozwoju, jest na miarę umiejętności i wiedzy Dziecka, dopasowany do tempa i etapu rozwoju.
  • Czynności wykonywane przez Dziecko dają mu poczucie satysfakcji, uczą wykonywania zadań do końca, pozwalają na doświadczenie pełnej koncentracji i radości z właściwie wykonanego zadania.
  • Nauczyciel ingeruje i pomaga tylko wtedy, gdy jest to konieczne, obserwuje, ale nie przeszkadza Dzieciom w ich zajęciach.

 

Nasze sale lekcyjne wyposażone są w setki pomocy naukowych i kart pracy umożliwiających samodzielną pracę i wielokrotne powtórzenie materiału.

Prowadzimy Dzieci od konkretu do myślenia abstrakcyjnego w całym procesie nauczania. Dzięki zapewnionej samokontroli, Dziecko samo może korygować sposób pracy.

Materiał rozwojowy w szerokim zakresie został przygotowany przez Marię Montessori i do dziś w swych podstawowych założeniach jest aktualny i stosowany. Jednak na potrzeby konkretnych Dzieci i grupy, materiał dodatkowy jest tworzony i rozwijany przez każdego nauczyciela montessoriańskiego.

1. Życie codzienne

To bogate, atrakcyjne, prawdziwe pomoce, które pomagają Dziecku praktykować ćwiczenia życia codziennego. Kształcą zarówno precyzyjne ruchy rąk, a dzięki koordynacji oko-ręka także przygotowują do pisania i czytania, ale również uczą estetyki, zachowania porządku i posługiwania się narzędziami codziennego użytku.

2. Sensoryka

Pomoce sensoryczne pozwalają Dziecku doświadczać świata poprzez zmysły, a właściwie wyostrzać to doświadczenie przez świadome pobudzanie zmysłów. Umiejętność pracy zgodnie z sekwencją, wzmacnia rozwój intelektualny Dziecka, pozwala przechodzić od konkretu do abstraktu i formułować samemu treści.

3. Matematyka

To co zrobi ręka, zapamięta mózg – dlatego bierzemy do ręki jedności, dziesiątki, setki i tysiące i nieskończenie liczymy dając Dzieciom solidne fundamenty systemu dziesiątkowego w pełnym zrozumieniu i z zachowaniem zasady konkretu. Czy wielki bank, czy kostka dwumianowa, żetony, wrzeciona, tablice - matematyka jest wszędzie podana w cudownie prosty i logiczny sposób.

4. Język

Dzięki odpowiednio przygotowanej strukturze otoczenia, umiejętność zarówno pisania jak i czytania prostych słów kształtowana jest bardzo naturalnie. Wykorzystując tzw. „fazę na język”, Dziecko chętnie podejmuje naukę kreślenia liter, czytania materiału różowego, niebieskiego czy zielonego, a także samoedukacji w zakresie nieskończonej ilości kart trójdzielnych dotyczących wielu dziedzin nauki.

5. Kultura i przyroda

Interesuje nas wszystko co nas otacza – nazwy chmur, gwiazd, planet. Informacjom w tym dziale nie ma końca – pojęcie czasu, eksperymenty prowadzące do zrozumienia otaczającego nas świata, historia, kultura, tradycja w różnych zakątkach świata.