Fundacja Wychowanie dla Przyszłości jest organem prowadzącym jedynej we Wrocławiu szkoły podstawowej oraz liceum prowadzonych metodą Montessori.

Dowiedz się więcej na temat Autorskiego Liceum Przyszłości we Wrocławiu:

https://liceumprzyszlosci.pl/

Od 2013 roku uczymy Dzieci w dwóch grupach mieszanych wiekowo w zakresie klas 1-3 oraz 4-6.

Zobacz, jak wygląda NSP Montessori we Wrocławiu:

http://www.szkola-montessori.com.pl/
 

Zobacz jak wygląda codzienność Dzieci uczęszczających do NSP Montessori we Wrocławiu:

https://www.facebook.com/NiepublicznaSzkolaPodstawowaMontessori/timeline?ref=page_internal