ZASADY REKRUTACJI W 2019/20 ROKU

 

 

Do Przedszkola Montessori rekrutujemy całe Rodziny, nie tylko Dziecko, dlatego zależy nam na szczególnej spójności placówki i Rodziny.

Prosimy o kontakt sekretariat@szkola-montessori.com.pl lub pod nr tel. +48 512 150 140

Zasady rekrutacji:

1) Rodzice dostarczają formularz zgłoszeniowy dziecka osobiście lub w wersji elektronicznej.

2) Rodzice wypełniają Ankietę zgłoszeniową.

3) Dyrektor zaprasza Rodziców na indywidualne spotkanie, na którym wspólnie określamy priorytety w wychowaniu Dzieci.

4) Wynik rekrutacji zostaje przekazany indywidualnie (telefonicznie lub drogą internetową).

5) Ostatecznym warunkiem przyjęcia jest podpisanie umowy o usługi edukacyjne w ciągu 2 tygodni od przekazania wyników rekrutacji.