Komunikacja i Szacunek

Poszanowanie godności Dziecka to prawo, nie przywilej.

Cała kadra placówki  stosuje zasady komunikacji bez przemocy.

  • Szanujemy Dziecko w jego potrzebach.
  • Zdanie każdego z nas ma taką samą wartość i mamy prawo je wypowiedzieć.
  • Akceptujemy wzajemne emocje, uczymy Dzieci radzić sobie z nimi, odpowiednio nazywać i reagować.
  • Określamy nieprzekraczalne granice.
  • Szukamy rozwiązań dobrych dla wszystkich.
  • Nie porównujemy Dzieci, nie zawstydzamy w ich słabościach lub błędach.
  • Traktujemy błędy jako naturalny element procesu nauki i rozwoju.

Dzięki temu stwarzamy bezpieczną atmosferę, w której Dziecko ma szansę na harmonijny rozwój.