Nasza misja – Wychowanie dla Przyszłości

    

          Misją naszej placówki jest wychowanie i edukacja Dzieci do wartości, aby w przyszłości były odpowiedzialnymi i świadomymi ludźmi. Podążając za myślą Marii Montessori tworzymy warunki umożliwiające samodzielny i aktywny rozwój, wzbudzamy i podtrzymujemy entuzjazm do nauki, jednocześnie budując w Dzieciach poczucie wartości oparte na adekwatnej samoocenie.

Naszym pragnieniem jest ukształtować ludzi żyjących spełnionym i szczęśliwym życiem, wolnych i asertywnych w wyborach, ale również respektujących wolność innych i szanujących różnorodność otaczającego nas świata.

 

Nasze cele

Wspieramy Dziecko, aby:

• wiedziało, że zdobywa wiedzę wyłącznie dla siebie

• potrafiło samodzielnie dokonywać wyborów

• potrafiło dokonać adekwatnej samooceny

• nie doświadczało negatywnego współzawodnictwa

• kształtowało umiejętność pracy w zespole i samodzielnej

• potrafiło podporządkować się zasadom i normom społecznym pod wpływem samodyscypliny, a nie zewnętrznego przymusu

• wzrastało w poczuciu własnej wartości niezależnie od kar, nagród i ocen

• wychowywało się w poszanowaniu dla pracy innych

• ukształtowało w sobie postawę tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz

  wrażliwości, otwartości i empatii na innych ludzi, ich słabości i chorób

• dorastało w zamiłowaniu do porządku